Kontakt

Doradzimy bezpłatnie w wyborze odpowiedniego rozwiązania

44 682 12 65

linia
email

napisz do nas
instagram facebook yt
ikona MS Agro ul. Katowicka 138 95-030 Rzgów

Polityka prywatności

Dostarczamy innowacyjne i bezpieczne technologie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[Dane Administratora]

Administratorem Państwa danych osobowych jest MS Agro ul. Katowicka 138, 95-030 Rzgów, NIP: 7282790518, KRS: 0000429256, REGON: 101451227 (dalej jako: Administrator), e-mail: ………….

[Sposób przetwarzania danych]

Przetwarzamy Państwa dane w sytuacjach w których:

kontaktują się Państwo z nami, np. korespondencyjnie, e-mailowo, telefonicznie, przez formularz kontaktowy dostępny na stronie …………………………….;

są Państwo naszymi kontrahentami lub klientami, albo pracownikami, bądź współpracownikami naszych kontrahentów lub klientów;

korzystają Państwo z naszych działań marketingowych, w szczególności zapisali się Państwo na nasz newsletter.

[Cele przetwarzania danych]

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane do Administratora z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

[Kategorie odbiorców danych]

Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

pracownikom;

współpracownikom;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: hostingu, informatyczne, prawne, księgowe etc.

[Czas i forma przetwarzania]

Państwa dane osobowe przechowywane będą na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Dane są przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jako osoby, której dotyczą.

[Środki techniczne i organizacyjne]

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

[Państwa prawa]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

dostępu do treści danych (np. jakie dane przetwarzamy),

sprostowania danych (np. w przypadku gdy nie są zgodne z prawdą),

usunięcia danych (np. gdy naruszają przepisy prawne),

ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przenoszenia danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się np.  na podstawie zgody lub umowy,

udostępnienia kopii danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

[Profilowanie gromadzonych danych]

Administrator nie profiluje Państwa danych osobowych.

[Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy]

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych znajdujących się w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

[Polityka Cookies]

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

[Typy plików cookies]

a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

[Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach]

a) konfiguracji serwisu;

b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

d) uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;

e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

f) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

g) analiz i badań oglądalności.

[Zmiana polityki prywatności i cookies]

Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Nasi partenerzy
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
Skontaktuj się z nami
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności